Hóa sinh môi trường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Trương Thanh Cảnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 577.14 En v ironmental chemistry

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 278tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 114572

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19C
Sai Gon Campus
5J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 577.140
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH