The handbook of disaster and emergency policies and institutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen Dovers, John W Handmer

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 363.34 Disasters

Thông tin xuất bản: London ; Sterling, VA : Earthscan, 2007.

Mô tả vật lý: xvii, 187 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 114932

Includes bibliographical references (p. [171]-178) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH