The racial contract

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles W Mills

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 305.8 Ethnic and national groups

Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press, 1997.

Mô tả vật lý: xii, 171 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 115251

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH