World Development Report 1995

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195211022

Ký hiệu phân loại: 330.91724 Economic situation and conditions

Thông tin xuất bản: [kđ] : A World Bank Publication, 1995

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 11527

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH