Nghiên cứu sản xuất bột sa kê quy mô phòng thí nghiệm và ứng dụng chế biến bánh bông lan sa kê

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Kim Phụng, Lê Huỳnh Ly

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 90tr. ;

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 116963

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH