Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cánh tay robot dành cho người khuyết tật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Bá Khiển, Tăng Thanh Bình, Trần An

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.8933 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 116988

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.893
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH