Khảo sát quy trình chế biến mứt vỏ bưởi mật ong

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cao Nguyễn Kỳ Duyên, Huỳnh Kim Phụng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.152 Jams, jellies, marmalades, preserves

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 117168

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.152
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH