Sustainable land use and rural development in Southeast Asia : innovations and policies for mountainous areas

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerhard Clemens, Holger L Fröhlich, Pepijn Schreinemachers, Karl Stahr

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642333761

ISBN-13: 978-3642333767

Ký hiệu phân loại: 333.70959 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer, 2013

Mô tả vật lý: x, 490 pages : , illustrations (some color), maps (some color) ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 117609

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH