Khảo sát hoạt tính sinh học của cây nhân trần tía

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Hoàng Khải, Nguyễn Ngọc Hồng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 572 Biochemistry

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 115tr. ;

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 118046

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 572.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH