Building an import/export business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kenneth D Weiss

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons, 2008.

Mô tả vật lý: xi, 308 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 118088

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH