Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt tại lưu vực sông Ba Đoạn chảy qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng, Võ Lê Phú

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.914223 Other natural resources

Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 127tr. ;

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 118968

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.910
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH