Facilitation basics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tobey Deborah D, McCain Donald V

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1562863614

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: [kđ] : ASTD Press, 2004

Mô tả vật lý: 168 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 11959

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH