Công nghệ mỏ dầu khí

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Huy Hoàng, Lê Xuân Lân, Ngô Hữu Hải, Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh

Ngôn ngữ: vie

ISBN: 9786046708575 :

Ký hiệu phân loại: 622.3382 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật, 2017

Mô tả vật lý: 451tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 119615

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 622.338
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH