Why customers come back

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lawfer Manzie R.

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1564146952

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: [kđ] : Career Press, 2004

Mô tả vật lý: 219 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 11964

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH