Textiles tin automotive engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter Fung, Mike Hardcastle

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 677.02864 Textiles

Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Ltd, 2001

Mô tả vật lý: tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 120643

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH