Vibration-Based Condition monitoring : Industrial, Aerospace and Automotive Appications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Bond Randall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470747858

Ký hiệu phân loại: 621.811 Physical principles

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Hoboken, N.J. : Wiley, 2011

Mô tả vật lý: 309tr. ;, xvii, 289 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 120658

"Randall provides a comprehensive survey of the applications of vibration analysis to the condition monitoring of machines, reflecting the natural progression of these systems by presenting the fundamental material and then moving onto detection, diagnosis and prognosis"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH