Developmentalism and dependence in Southeast Asia : The case of the automotive industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jason Abbott

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 338.959 Production

Thông tin xuất bản: London : Routledge Curzon, 2003

Mô tả vật lý: 209p. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 120678

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH