HCCI and CAI engines for the automotive industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hua Zhao

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Ltd, 2007

Mô tả vật lý: 557p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 120681

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH