Plastics in the Automotive Industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Maxwell

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 338.476684 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Ltd, 1994.

Mô tả vật lý: 191p. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 120747

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH