HBR guide to better business writing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bryan A Garner

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781422184035 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 808.06665 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2012

Mô tả vật lý: xx, 210 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 120824

Includes bibliographical references and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31E
Sai Gon Campus
11B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 808.066
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH