Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của công ty điện lực Duyên Hải

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thanh Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.812 Customer relations

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 124 tr. ;

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 120860

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH