Family legal guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bar Association American

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0812923618

Ký hiệu phân loại: 349.73 Law of specific jurisdictions, areas, socioeconomic regions, regional intergovernmental organizations

Thông tin xuất bản: nt : Times Books, 1994

Mô tả vật lý: 732 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 12093

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH