Advanced topics in information resources management. Volume 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harold Bierman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591400627

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: nt : Idea Group Pub., 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12096

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH