Pharmacracy : medicine and politics in America

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas Szasz

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 362.10973 Physical illness

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Praeger, 2001

Mô tả vật lý: xxiv, 212 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 121291

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH