Mobile commerce applications.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shi Nansi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591401828

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing, 2004

Mô tả vật lý: 344 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12142

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH