Web systems design and online consumer behavior.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gao Yuan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591403278

Ký hiệu phân loại: 381.142 Teleshopping

Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing, 2005

Mô tả vật lý: xi, 330 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 12143

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH