The organic chemistry of sugars

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Péter Fügedi, D. E Levy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824753550

ISBN-13: 978-0824753559

Ký hiệu phân loại: 547.78 *Carbohydrates

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, 2006

Mô tả vật lý: xxiii, 880 p. : , ill. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 121479

Includes bibliographical references and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH