A short course in international business ethics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Mitchell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1885073631

Ký hiệu phân loại: 174.4 Business ethics

Thông tin xuất bản: kd : World Trade Press, 2003

Mô tả vật lý: 186 tr. ;

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 12171

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH