International project management.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bennet P Lientz, Kathryn P Rea

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0124499856

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: kd : Academic Press, 2003

Mô tả vật lý: xix, 277 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12174

Includes bibliographical references (p. 269-271) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH