Radical project management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rob Thomsett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130094862

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: kd : Prentice Hall PTR, 2002

Mô tả vật lý: 348 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12175

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH