Sustainable software development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin Tate

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321286081

Ký hiệu phân loại: 005.122 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: kd : Addison Wesley, 2006

Mô tả vật lý: 226 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12181

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH