Nolo's patents for beginners

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Pressman, Richard Stim

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1413300715

Ký hiệu phân loại: 346.730486 Private law

Thông tin xuất bản: kd : Nolo, 2004

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 12205

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH