Lập trình mạng

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Văn Thiên Hoàng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 174tr.

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 122340

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2B
Sai Gon Campus
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH