East Asia : a cultural, social, and political history

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patricia Buckley Ebrey, Anne Walthall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1133606475

Ký hiệu phân loại: 950 History of Asia Orient Far East

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Wadsworth, Cengage Learning, 2013.

Mô tả vật lý: 2 volumes : , illustrations, maps ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 123462

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH