Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học chính quy ở các trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Giả Thơ, Phan Nguyễn Bảo Duyên, Trương Hoàng Phúc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.8343 Management of marketing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 124522

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH