Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc : Trình độ sơ cấp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lý Đức Quân, Mã Tiễn Phi, Nguyễn Thị Minh Hồng, Thành Văn

Ngôn ngữ: chi

ISBN-13: 978-6045821879

Ký hiệu phân loại: 495.183 Languages of East and Southeast Asia Sino-Tibetan languages

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Công ty TNHH Nhân Trí Việt : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2017

Mô tả vật lý: 266 tr. ; , 26cm + , 1CD

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 124526

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.183
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH