Từ điển tin học Anh- Việt và Việt- Anh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lưu Kiếm Thanh, Nguyễn Văn Chiến, Trần Xuân Phượng

Ngôn ngữ: eng ; vie

Ký hiệu phân loại: 004.03 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội, 2005

Mô tả vật lý: 686 tr. ; , 16 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12489

Cuốn này đang trưng bày tại:
1D
Dãy kệ:Kệ - Sai Gon Campus
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH