Tài chính dành cho người quản lý

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.152 Management of financial operations

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12525

1. Các báo cáo tài chính2. Ý nghĩa của các báo cáo tài chính3. Các khái niệm kế toán quan trọng4. Cấp vốn hoạt động và phát triển5. Dự thảo ngân sách6. Các công cụ thiết thực để ra quyết định quản lý7. Giá trị tiền tệ theo thời gian8. Các khái niệm thẩm địnhPhụ lục: Lập ngân sách dựa trên hoạt động.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.152
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH