Cẩm nang kinh doanh Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp = Managing Change and Transition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.409 Personal aspects of executive management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12527

1. Các quy mô thay đổi 2. Sẵn sàng để thay đổi3. Bảy bước để thay đổi4. Thực hiện thay đổi5. Các yếu tố xã hội và con người6. Thích nghi với sự thay đổi7. Hướng tới sự thay đổi liên tụcPhụ lục A: Các công cụ thực hiện hữu íchPhụ lục B: Cách tuyển chọn và làm việc với các nhà tư vấn.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.409
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH