Cẩm nang kinh doanh Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12532

1. Vai trò thiết yếu của quyền lực2. Các nguồn gốc của quyền lực3. Tầm ảnh hưởng4. Các chiến thuật gây ảnh hưởng5. Sức thuyết phục6. Nghệ thuật thuyết phục7. Thuyết trình gây ấn tượng mạnh mẽ8. Khía cạnh đạo đức trong quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phụcPhụ lục A: Lãnh đạo khi bạn không phải là cấp trênPhụ lục B: Các công cụ thực hiện hữu íchPhụ lục C: Các nguyên tắc chung để thực hiện phương pháp trực quan khi thuyết trình.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH