Mạch điện II

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Minh Cường, Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3192 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003

Mô tả vật lý: 294 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12555


   - Chương 6: Phân tích mạch trong miền thời gian
   - Chương 7: Phân tích mạch trong miền tần số
   - Chương 8: Đường dây dài
   - Chương 9: Mạch không tuyến tính.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21F
Sai Gon Campus
7B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH