Giáo trình cơ sở dữ liệu : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tô Văn Nam

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005

Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 12660

PHẦN1: CẤU TRÚC VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU.
   - Chương 1: Các khái niệm cơ bản.
   - Chương 2: Các mô hình dữ liệu.
   - Chương 3: Mô hình quan hệ.
   - Chương 4: Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu.
   - Chương 5: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.PHẦN 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL.
   - Chương 6: tổng quan về SQL server
   - Chương 7: Tìm hiểu về ngôn ngữ transact - SQL
   - Chương 8: Cấu trúc và hoạt động của SQL server 2000.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Sai Gon Campus
2C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.740
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH