Giáo trình tin học quản lý: quản lý cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : dành cho sinh viên các ngành kinh tế

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tạ Minh Châu

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2006

Mô tả vật lý: 323 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 12662

1. Giới thiệu cơ sở dữ liệu2. Các kiến thức cơ bản3. Thiết kế cơ sở dữ liệu và bảng4. Tạo mới cơ sở dữ liệu, bảng dữ liệu5. Làm việc với bảng dữ liệu và query6. Tạo biểu báo7. Kiểm tra dữ liệu nhập, tính toán trong bảng, query nâng cao8. Làm việc với Macro9. Ngôn ngữ SQL10. Giới thiệu VBA11. Viết chương trình ứng dụng Access với Visual Basic12. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ VBA13. Cấu trúc điều khiển chương trình.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Sai Gon Campus
2C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.756
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH