Giáo trình hóa sinh học thực phẩm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Thị Hồng Ánh, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Phan Khánh Hòa, Nguyễn Thị Thu Sang, Nguyễn Thủy Hà, Trần Thị Minh Hà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.024 Manufacturing processes

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2017

Mô tả vật lý: 244tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 126640

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
10E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH