Giáo trình môn học Quản lý chất lượng trang phục

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Nhất Chi Mai, Võ Phước Tấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 646.3 Clothing and accessories

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống kê, 2005

Mô tả vật lý: 206 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 12787

Chuương 1: Khái quát về quản lý chất lượng
   - Chương 2: Chất lượng sản phẩm
   - Chương 3: Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
   - Chương 4: Kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm
   - Chương 5: Quản lý chất lượng qua các công đoạn may.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23D
Sai Gon Campus
9B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 646.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH