Everybody's guide to small claims court

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Warner Ralph E

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0873378652

Ký hiệu phân loại: 347.7328 Civil procedure and courts

Thông tin xuất bản: [kđ] : Nolo, 2003

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 12866

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH