Create your own employee handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa Guerin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0873379160

Ký hiệu phân loại: 658.301 Personnel planning and policy

Thông tin xuất bản: [kđ] : Nolo, 2003

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 12870

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH