Apache

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Laurie, Peter Laurie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596002033

Ký hiệu phân loại: 005.72 Data preparation and representation, record formats

Thông tin xuất bản: [kđ] : OReilly Media, Inc., 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13115

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH