Soundforge power!

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott Garrigus

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 159200539x

Ký hiệu phân loại: 004.03 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] : Course Technology PTR, 2004

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13128

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH