Quản trị văn phòng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đình Luận, Vũ Xuân Khoan

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 651.3 Office management

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2019

Mô tả vật lý: 116tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 131886

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24C
Sai Gon Campus
9C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 651.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH